Inscripció a la I Trobada

Preu de l’inscripció: Trobada 10 €
Trobada + Dinar 21 €
El pagament es farà el mateix dia 5 a la recepció.